İLETİŞİM HATTI: 0(212)5422157 - 0(212)5422158

Kalite Politikamız

 

    İnsanoğlunun en temel gereksinimlerinin başında güvenlik gelir. Günümüzde hayatın giderek zorlaştığı, hızla değişen dünyada güvenlik ve koruma ihtiyacı büyük önem kazanmıştır. Gelişen teknoloji birçok sorunu beraberinde getirmiştir. Günümüzde terör ve suç örgütleri teknolojiyi kendi amaçları doğrultusunda kullanmaya başlayarak etki alanlarını ve güçlerini artırmaktadırlar. Organize ve bireysel terör faaliyetlerinde hızlı bir artış görülmektedir. Ülkelerin kamu düzeni sağlamakla görevli kolluk güçleri ve kurumlar, genel güvenliği sağlamak için büyük bir özveri göstererek mücadele etmektedirler. Kamu ve özel teşebbüse ait kuruluşlar bu mücadelede kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak, soygun, yağma, sabotaj ve hırsızlık gibi suçların önüne geçmek ve güvenliklerini sağlamak amacıyla kendi teşkilatlarını kurmuş veya güvenlik ve koruma hizmeti veren profesyonel kuruluşlardan hizmet almaya başlamışlardır.

   Güvenlik olmadığı yerde üretimin olmayacağı, hizmetin niteliği ne olursa olsun verilemeyeceği tüm iş sahipleri ve yöneticileri tarafından anlaşılmıştır. Kurum ve kuruluşlar, yöneticiler, iş sahipleri, çalışanlar her an risk altındadırlar. Bu nedenlerden dolayı güvenlik ve koruma hizmeti hata kabul etmeyen bilgi, tecrübe, sorumluluk ve hassasiyet gerektiren dünyanın en zor kapsamlı yüksek riskli mesleklerden birisidir.

    ATA Grup Özel Güvenlik’in misyonu ve kalite anlayışı: Müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun güvenlik hizmetleri ve güvenlik sistemleri kurmak, personelin kişisel gelişiminin ön planda olduğu bir çalışma ortamı sağlamak ve her alandaki sürekli iyileştirme faaliyetleri ile müşteri tatminini artırmaktır.